nedjelja, 3. ožujka 2013.

Novi most :: Thunder's Bridge


This is one of the recent bridges in Sisak. Model is quite detailed, although I decided not to add to complexity of the model by adding streetlights. Bridge dates from 1970-ies. In 2011 it was re-dedicated to "The Thunders" brigade that played major role in the Croatian war of independence. Some of the textures are simplified, and since it's steel-concrete construction I used mostly default materials.

Jedan od novijih mostova u Sisku. Model je prilično detaljan, iako sam izostavio rasvjetu da ne bude prekompleksan. Most je sagrađen početkom 1970-ih, kao most "Bratstva i jedinstva". 2011 je posvećen gardijskoj brigadi "Gromovi" koji su na ovom području odigrali važnu ulogu u Domovinskom ratu. Neke teksture su pojednostavljene pošto je most većinom betonsko-čelične konstrukcije pa sam uzeo materijale iz Sketchup-anedjelja, 3. veljače 2013.

Un Chien Andalou :: An Andalusian DogMesmerising surrealistic fantasy by Louis Bunuel and Salvador Dali depict seemingly random events, most of them revolve around the wooden box. For a while now I wanted to make the model of the box. I used stills and close-ups from the movie to study it's shape and details. I estimate that width is around 22-25 cm and I hope it's to scale. I took the best screenshot i could and used it as a template for a box, as i extruded it to it's full form.

Much to my surprise after I made the model I discovered that the actual box still exists. At least one of them, since there are the differences such as number of stripes and exhibit has no hinges visible, but exhibit had visible holes where belt was fastened to hang from the cycling-nun-guy's neck. I guess one i used were close-up version and several boxes were used, more so since the movie ends with discovery of broken box. I decided to make stripes with wooden textures, as intarsia, even tho now I see stripes are just painted on the lid, at least in exhibited box.

More info about the movie: http://en.wikipedia.org/wiki/Un_Chien_Andalou

Zapanjujuća nadrealistička fantazija Louisa Bunuela i Salvadora Dalija prikazuje naizgled nepovezane događaje, većina kojih se vrti oko drvene kutije. Već neko vrijeme želio sam napraviti model te kutijice. Koristio sam slike izvučene iz filma kako bih proučio detalje, procijenio sam da bi širina kutije mogla biti oko 22 do 25 cm, uzeo sam najbolju sliku poklopca kako bih ju u Sketchup-u izvukao u punu formu.

Iznenadio sam se kad sam vidio nakon što sam napravio model da kutija iz filma još uvijek postoji. Barem jedna verzija, jer postoje razlike između izloška i krupnih planova u broju pruga, izložak nema vidljive šarke, ali na njemu su sa strane rupe gdje je bio pričvršćen remem za koji je kutija visila oko vrata liku muškarca koji se vozi na biciklu u odjeći opatice.  Također sam odlučio zadržati izgled intarzije na poklopcu iako se na slici vidi da su pruge samo naslikane.

Više o filmu: http://en.wikipedia.org/wiki/Un_Chien_Andalou

ponedjeljak, 7. siječnja 2013.

My 250th model :: Moj 250-i modelCelebrating 250-th model accepted in Google Earth! It's been a long but fun ride. I was seasoned modeler when I started and still I learned so much. I'd have much more models if I did simple textured cubes, but I went for realism, optimised for web, naturally, and never regreted it! To celebrate I made long-planned model of suspension bridge in Martinska Ves. unlike other models I relied on textures as little as possible, and re-created suspension beams as closely as possible.

Slavim 250-i model prihvaćen u Google Earth! Put je bio dug, ali zabavan. Već sam bio iskusan modelar kad sam počeo, pa ipak sam puno naučio. Modela bi bilo i više da sam radio jednostavne teksturirane kutije, ali cilj je bio napraviti realističan model, naravno, optimiziran za web i nikad nisam požalio. Da proslavim, napravio sam model visećeg mosta u Martinskoj Vesi. Za razliku od drugih modela teksture su osnovne samo i nastojao sam napraviti strukturu ovjesa što je bliže moguće.


srijeda, 5. rujna 2012.

St. Mary Magdalene Church :: Crkva sv. Marije Magdalene"One of the richest sacral buildings of central type in Croatia is Mary Magdalene church in village Sela near Sisak. Such building in these parts can be explained only by influence of Viennese circle of architects." - Đ. Cvitanović

Bed stone for the new church was laid in 1759, and construction was complete in 1765. Church was built by Italian artisans helped by locals and serfs of Captol. Building material is mainly reused Roman bricks from old Siscia. Together with accompanying residential house, church in Sela is unique baroque phenomenon in our cultural heritage.

This model was complex for it's ellipsoid dome and intricate tops of the steeples, as well as rich ornaments all over the building. Due to GE guidelines many details are simplified and displayed only using textures. Additional problem were canopies close to church. It was hard to make picture of entire facade, so I used panorama stitcher (free Microsoft ICE) to make one complete image of facade and corrected it's perspective. I used follow-me tool for the dome and tower tops. To establish correct heights, I lifted the base from the map layer and used photo match to get heights relative to widths of the objects.


------------------

"Jedna među najraskošnijim crkvenim građevinama centralnog tipa u Hrvatskoj je sv. Marija Magdalena u Selima kod Siska. Pojavu takve crkve na ovome prostoru možemo jedino protumačiti utjecajem bečkog kruga arhitekata..." - Đ. Cvitanović

Kamen temeljac za novu crkvu postavljen je 1759. godine, a završena je 1765. godine.  Crkvu su gradili talijanski majstori graditelji uz pomoć domaćeg stanovništva te kaptolskih kmetova od razvalina stare Siscije. Zajedno s kurijom, crkva u Selima je jedinstveni barokni fenomen u našoj kulturnoj baštini.


Ovaj model je bio složen zbog kupole elipsaste baze, složenih lukovica na tornjevima, i bogatih ornamenata na pročelju i zvonicima. Prema smjernicama za GE 3d layer, puno detalja je pojednostavljeno i prikazano teksturama. Dodatni problem su  bile krošnje drveća uz crkvu, zbog čega je bilo teško slikati cijelo pročelje sa zvonicima, riješenje je bilo snimiti panoramu i onda ju ispraviti u perspektivi. Koristio sam follow-me alat za lukovice i kupolu, za uspostavljanje proporcija koristio sam bazu podignutu iz tlocrta preko koje sam napravio projekciju fotografije kako bih dobio visine relativno prema širinama.


 


subota, 14. srpnja 2012.

Animation of Sisak Fortress :: Animacija Starog Grada

Since I built 3d model in Sketchup, I decided to use free rendering program Kerkythera to produce slightly more realistic animation. This is just a basic model, It would be interesting to make an animation with surrounding buildings and shrubbery.

Otkako sam napravio model u Sketchup-u, odlučio sam sa besplatnim rendering programom Kerkythera napraviti malo realističnije animacije. Ovo je osnovni model bez okoliša, bilo bi zanimljivo napraviti animaciju sa vegetacijom i okolnim objektima.subota, 30. lipnja 2012.

GE vs, RL II

It's quite cool to see such comparison shots between RL and GE. Still no Streetview  for my hometown (although Streetcar visited us 10 months ago) so I'll keep on doing it by hand for now. Goes to show you can really experience a city in GE with 3d models layer on. And by the way, all the models in the picture are mine...


Fora je vidjeti usporedne slike između stvarnih slika i GE. Iako je Google auto prošao prije 10 mjeseci, još nema Streetview prikaza, pa usporedbu radim ručno za sada. Demonstacija kako se zbilja može iskusiti nepoznati grad u GE sa 3d modelima. I da, svi modeli koji se vide su moje djelo...


petak, 29. lipnja 2012.

Sisak Fort :: Stari Grad Sisak

Old fort Sisak - The 16th century triangular fortress of the Old Town, well-preserved and turned into the Native Museum, is the main destination of every tourist. The fortress is famous for the victory of the joint forces of Croats and Carniolans (Slovenes) over the Turks in 1593, known as the Battle of Sisak. It was one of the early significant defeats of the up-to-then invincible Turkish army on European territory. The Croatian Ban Toma Bakač Erdedi who led the defense in this battle became famous throughout Europe. (Source: Wikipedia)

Stari grad Sisak - Trostrana utvrda iz 16. stoljeća, odlično sačuvana i pretvorena u muzej, glavno je odredište posjetitelja Siska. Slavna je zbog Bitke kod Siska 1593. gdje su združene snage hrvata i slovenaca, ostvarile prvu značajna pobjedu nad dotada nepobjedivim turcima. Hrvatski ban Toma Bakač Erdody vodio je obranu u ovoj bitci i postao slavan širom Europe. (Izvor: Wikipedija)


    sketchfab